ประวัติความเป็นมา
นโยบาย
ISO
สิ่งแวดล้อม
บริการ
ข่าวสารและกิจกรรม
     บริษัท เอส.ดี.พี. เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน ด้วยประสบการณ์ในด้านเครื่องถ่ายเอกสารและการบริการโดยทีมงานที่มีความชำนาญ เราจึงให้มีบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการดังนี้

     - จำหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Digital Multifunction ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
     - จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเข้าเล่ม ฯลฯ
     - จัดทำเอกสารสัมมนาและเอกสารทั่วไป
     - บริการซ่อมและปรับปรุงคุณภาพเครื่องถ่ายเอกสารทุกระบบ
     - จัดจำหน่ายและบริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำนักงาน แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
     - ให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนระบบสำนักงาน เครือข่าย และการใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้มี
ความเหมาะสมต่อปัจจัยต่างๆ ในองค์กร