ประวัติความเป็นมา
นโยบาย
ISO
สิ่งแวดล้อม
บริการ
ข่าวสารและกิจกรรม
 
     ในยุคที่สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลสืบเนื่องจากมลพิษต่างๆ ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ การจัดการของเสีย และอื่นๆ ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมาก และเกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลกและเป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันภายในองค์กรของเราที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 คือระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมงานภายในในองค์กร ทำให้ลูกค้าพอใจมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และ ISO 14001 : 2004 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองแก่องค์กรทั้งภาคการผลิตและบริการ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน