เครื่องถ่ายเอกสารของ SDP มีจุดเด่นที่แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร?
เครื่องถ่ายเอกสารของเราเกือบทุกประเภทมีความสามารถในการจัดการระบบ โดยแต่ละรุ่นจะมี
ฟังก์ชั่นในการใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าอยากให้ตอบสนองต่อ
การใช้ งานในด้านใดบ้าง อีกทั้งเครื่องถ่ายเอกสารของเรายังรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเราใส่ใจ
ในทุกกระบวนการทำงาน จึงทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างแน่นอน
 
ทำไมต้องเลือกใช้บริการของ SDP?
สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการบริการของ SDP คือ ลูกค้า บริษัทเรามีทีมงานมืออาชีพและมากประสบการณ์ในการทำงาน ด้วยบริการที่รวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมงและมีการตรวจเช็คเครื่องทุกๆ เดือน อีกทั้งเรายังมีความมุ่งมั่นคัดเลือกสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
 
มีอะไรที่การันตีว่าเครื่องถ่ายเอกสารของ SDP เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม?
ขณะนี้บริษัทของเรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบ ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรมาตรฐานสากลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั่วโลกในการจัดการผลกระทบ
ต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการควบคุมกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการให้มี
ผล กระทบต่อส่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
SDP มีสินค้าอะไรอีกบ้างนอกจากเครื่องถ่ายเอกสาร?
เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์สี, เครื่องโทรสาร และจัดจำหน่ายอะไหล่และหมึก
 
Digital Office Solution คืออะไร?
คือ การพัฒนาอุปกรณ์ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นทั้งสีและขาวดำ ปัจจุบันเรามุ่งกลยุทธ์การขยายขีดความสามารถในการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อเข้าถึงระบบงานเอกสารบนเน็ทเวิร์กได้อย่างอิสระ รวมทั้งพัฒนาระบบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และให้บริการเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการบริการงานเอกสารในองค์กร