CANON
TOSHIBA
SAMSUNG
 
TOSHIBA e-STUDIO 167/207/237
 
 

- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 16/20 แผ่นต่อนาที
- ความเร็วในการถ่ายแผ่นแรก 7.6 วินาที
- หน่วยความจำมาตรฐาน 112 MB
- อุ่นเครื่อง 25 วินาที
- ความเร็วในการพิมพ์ 16 แผ่นต่อนาที
- ถาดกระดาษความจุ 250 แผ่น Bypass 100  แผ่น
- ขนาดต้นฉบับสูงสุด A3
- ย่อขยาย 25-200% สามารถปรับขึ้นหรือลงได้ครั้งละ 1 %
- สามารถปรับความเข้มจางของสำเนาได้ 7 ระดับ
- สามารถใช้เป็น Fax ได้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม