CANON
TOSHIBA
SAMSUNG
 
TOSHIBA e-STUDIO 166/206
 
 

- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 16 แผ่นต่อนาที (e-166) และ 20 แผ่นต่อนาที (e-206)
- ความเร็วในการถ่ายแผ่นแรก 7.6 วินาที
- อุ่นเครื่อง 25 วินาที
- ความเร็วในการพิมพ์ 16 แผ่นต่อนาที (e-166) และ 20 แผ่นต่อนาที (e-206)
- ถาดกระดาษความจุ 250 แผ่น Bypass 100  แผ่น
- ขนาดต้นฉบับสูงสุด A3
- ย่อขยาย 5-200% สามารถปรับขึ้นหรือลงได้ครั้งละ 1 %
- สามารถปรับความเข้มจางของสำเนาได้ 7 ระดับ