CANON
TOSHIBA
SAMSUNG
 
TOSHIBA e-STUDIO 120 Multifunction ระบบ Digital ขนาดเล็ก
 
 

- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 12 แผ่นต่อนาที
- ความเร็วในการถ่ายแผ่นแรก 9.6 วินาที
- อุ่นเครื่อง 16 วินาที
- ความเร็วในการพิมพ์ 8 หน้าต่อนาที
- ถาดกระดาษความจุ 250 แผ่น
- ขนาดต้นฉบับสูงสุด B4
- ย่อขยาย 50% - 200%
- สามารถปรับความเข้มจางของสำเนาได้ 5 ระดับ
- มีปุ่ม Photo Mode ช่วยให้ถ่ายเอกสารที่เป็นรูปภาพให้สำเนาออกมาคมชัดและประหยัดผงหมึก