ประวัติความเป็นมา
นโยบาย
ISO
สิ่งแวดล้อม
บริการ
ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอส.ดี.พี. เซลส ์แอนด ์เซอร์วิส จำกัด
     ตั้งอยู่ เลขที่ 86/21-22 ท่าข้าม 28/2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริการ จำหน่าย - ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสารชั้นนำอันทันสมัย และให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์สำนักงาน เอกสารสัมมนา โซลูชั่นและเทคโนโลยี ตลอดไปถึง งานซ่อมแซมและการให้บริการที่รวดเร็วโดยช่างชำนาญการประสบการณ์ด้านเครื่องถ่ายเอกสารมากว่า 15 ปี

เริ่มแรกก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. ดี. พี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่ 56/80 หมู่ 7 ซอยท่าข้าม12 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นเพียง 4 หุ้น และทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น 1 ปีหลังจากการก่อกำเนิด ด้วยความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้ก้าวแรกของ SDP ใน 1 ปีที่ผ่านมา จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ SDP และเพียง 2 ปี หลังจากที่ SDP เริ่มก่อตั้งขึ้น ก็ต้องพบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” ซึ่งเกิดผลกระทบกับเราเป็นอย่างมาก เราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานครั้งใหญ่ เพื่อ “ต่อสู้และการอยู่รอด”

พ.ศ.2540 ในสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนไหว แต่เรา SDP กลับขยายขอบเขตการให้บริการสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ และยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน ) ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการเติบโตของเรา

พ.ศ.2546 SDP ขยายการลงทุนขึ้นอีก โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในความสำเร็จของเรา และการพัฒนาควบคู่ไปกับการให้บริการ ก็ยังคงเป็นหัวใจหลักของ SDP และ12 ปีกับการขยายตัวในธุรกิจและการให้บริการของเรา จึงมีความจำเป็นอย่างมากในเรื่องของที่ทำการที่สามารถรองรับบุคลากรและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงย้ายที่ทำการอีกครั้ง โดยตั้งอยู่เลขที่ 86/21-22 ท่าข้าม 28/2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

1 กันยายน พ.ศ.2551 SDP มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากการเติบโตของเราและเพื่อให้รองรับกับการขยายตัวในธุรกิจทุกภาคส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.พี. เซลส์แอนด์เซอร์วิสได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จาก หจก. เป็น บจกโดยยังคงใช้ชื่อเดิมที่ก่อกำเนิดมาคือ “บริษัท เอส.ดี.พี. เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด”


"ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากเรา"