CANON
TOSHIBA
SAMSUNG

 

CANON IRC 2600-3200/2620-3220
 
 
- ความเร็วในการถ่ายสีและขาวดำ 26/32 แผ่นต่อนาที
- ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง 6 นาที
- เป็นระบบผงแห้งไม่ใช่ผงเหล็ก
- ถ่ายย่อขยาย 25-400%
- ความละเอียดจากการถ่ายเอกสาร 600X600 dpi
- ความละเอียดจากการพิมพ์ 2400X600 dpi
- หน่วยความจำ 768/40 GB
- ขนาดเอกสารสูงสุด A3
- ตั้งค่าจำนวยการถ่ายเอกสาร 1-999 แผ่น