CANON
TOSHIBA
SAMSUNG

 

CANON IR 3570/4570
 
 
- ความเร็วในการถ่ายและพิมพ์เอกสาร 35/45 แผ่นต่อนาที
- หน่วยความจำมาตรฐาน 512 MB
- อุ่นเครื่อง 30 วินาที
- ถาดกระดาษความจุ 500 แผ่น X 2 ถาด Bypass 100 แผ่น
- ขนาดต้นฉบับสูงสุด A3
- ย่อขยาย 25-400% สามารถปรับขึ้นหรือลงได้ครั้งละ 1 %
- สามารถปรับความเข้มจางของสำเนาได้ 7 ระดับ