CANON
TOSHIBA
SAMSUNG

 

CANON IR 2230/2830
 
 
- เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นความเร็ว 22/28 แผ่น/นาที
- ความละเอียดสูงถึง 1,200 x 600 dpi (ถ่ายเอกสาร)
และ 2,400 x 600 dpi (การพิมพ์) Euqivalent
- สามารถเพิ่มอุปกรณ์เป็นเครื่องพิมพ์ระบบเน็ตเวิร์คเลเซอร์พริ้นเตอร์, สแกนเนอร์, โทรสาร, Fax ได้
- สามารถตั้งรหัสป้องกันการใช้งานและสามารถพิมพ์รายงานการใช้งานได้ถึง 300 รหัส
- ทำสำเนาเอกสารและอ่านต้นฉบับแบบหน้า-หลังได้