CANON
TOSHIBA
SAMSUNG

 

CANON IR 2200/3300
 
 
- ใช้ระบบผงหมึกแห้งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายผงเหล็ก
- ความเร็วการถ่ายเอกสาร 22/33 แผ่น/นาที (A4)
- เวลาอุ่นเครื่อง 29 วินาที
- เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 5.8 วินาที
- ขนาดกระดาษที่รองรับ B5-A3
- ความหนากระดาษ 64-120 แกรม
- ความละเอียด(ถ่ายเอกสาร/พิมพ์) 1,200x600 dpi/2,400x600 dpi
- อัตราย่อ-ขยาย 25-800%
- ระบบการถ่ายเอกสาร 2 หน้า
- หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1-999 สำเนา
- ช่องบรรจุกระดาษมาตรฐาน 3 ช่องทาง
- ถาดกระดาษ 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น
- ช่องป้อนมือ 1 ช่องทาง บรรจุ 50 แผ่น
- หน่วยความจำ(มาตรฐาน/สูงสุด) 128 MB, 5.1 GB