CANON
TOSHIBA
SAMSUNG

 

CANON IR 1600-2000/1610-2010
 
 
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบตั้งพื้น
- ความเร็วการถ่ายเอกสาร 16/20 แผ่น/นาที (A4)
- ใช้ผงหมึกแห้ง และพิมพ์ด้วยลำแสงเลเซอร์
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1200X600 จุดต่อนิ้ว
- หน่วยความจำ 16 MB
- สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ, หนังสือหรือวัตถุ 3 มิติที่มีขนาดไม่เกิน 2 กิโลกรัม
- สามารถถ่ายเอกสารที่มีลักษณะเป็นกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี,
ซองจุดหมายและแผ่นใส
- ขนาดของต้นฉบับสูงสุด A3 ขนาดสำเนาที่ได้ A6-A3
- มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ
- เวลาในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 8.2 วินาที
- เวลาในการอุ่นเครื่อง 30 วินาที, 10 วินาที (Sleep Mode)
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที (A4) , 9 แผ่นต่อนาที (A3)
- ย่อขยาย ได้ตั้งแต่ 50% ถึง 200%
- มีระบบรวมต้นฉบับจาก 2 แผ่น ให้มารวมในแผ่นเดียวกันได้
- สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD ได้ 99 รหัส